Boys Varsity Soccer v. Wayne

Senior Sam Burt scores point.